0 %

หัวข้อวิจัย: ความสัมพันธ์ของลักษณะนิสัย narcissism และการนินทา

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำแบบสอบถามนี้ เราอยากให้คุณเข้าใจถึงจุดประสงค์และสิ่งที่คุณจะต้องทำ กรุณาใช้เวลาสักครู่ในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวนี้ หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆเกี่ยวกับการวิจัยนี้ สามารถติดต่อเราได้ กรุณาใช้เวลาตัดสินใจว่าคุณจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยนี้หรือไม่

การวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีลักษณะนิสัย narcissism สูง จะมีโอกาสที่จะใช้การนินทามากกว่าบุคคลที่มีลักษณะนิสัย narcissism ต่ำ ซึ่งการนินทาของคนลักษณะนี้สามารถส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร เพราะฉะนั้นเราจึงทำงานวิจัยนี้ขึ้นมา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีลักษณะนิสัย narcissism กับลักษณะการนินทาแบบต่างๆ
ในการเข้าร่วมการวิจัยนี้ คุณจะได้ทำแบบสอบถามที่จะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

โดยถ้าคุณมีอายุ 18 ขึ้นไป คุณสามารถตอบแบบสอบถามและเข้าร่วมการวิจัยนี้ได้

คุณมีสิทธิเข้าร่วมและ ถอนตัวออกจากการทำแบบสอบถามเมื่อใดก็ได้ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และการถอนตัวจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบใดๆต่อตัวคุณ

ความร่วมมือในการเข้าร้วมการวิจัยนี้ของคุณจะช่วยทำให้ความรู้ในศาสตร์จิตวิทยาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลส่วนตัวของคุณ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจะนำเสนอข้อมูลการวิจัยเป็นภาพรวมในเล่มรายงานและการนำเสนอต่อคณะอาจารย์คณะจิตวิทยาและผู้สนใจเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราทางอีเมล
mimi.nadavi@gmail.com (นางสาวณดา วิภาวีสันทัด)
jellypornpitcha@gmail.com (นางสาวพรพิชชา ตั้งอารมณ์มั่น)
pptnd2506@gmail.com (นางสาวฐานิดา สถาพร)
harrisonmanley@gmail.com (อาจารย์ที่ปรึกษา Dr. Harry Manley)

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมเป็นไปโดยสมัครใจ และสามารถถอนตัวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ
ฉันตกลงที่จะมีส่วนร่วมในการวิจัยนี้

Contact the study administration in case of questions.